CorelDRAW – zapis do pliku PDF

Pliki projektowane w programie CorelDRAW prosimy o zapisanie do formatu PDF według poniższych ustawień.

Utworzony projekt zapisz do formatu PDF wybierając z menu PlikPublikuj jako PDF .

 

Zakładka Ogólne

Wybierz zgodność: Acrobat 4.0

 

Zakładka Kolor

 • Zaznacz opcję Użyj ustawień kolorów dokumentu
 • Wybierz z listy wyprowadzaj kolory jako CMYK
 • Odznacz osadzanie profilu kolorów oraz Inne elementy sterujące.

Zakładka Dokument

 • Zaznacz Kodowanie Binarne
 • Odznacz Optymalizuj pod katem szybkiego wyświetlania w Internecie
 • Odznacz zakładki

Zakładka Obiekty

 • Zaznacz Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe
 • Odznacz Kompresuj tekst i rysunki kreskowe
 • W zakładce Kompresja map bitowych wybierz
  • Typ kompresji: JPEG
  • Jakość JPEG: 2
 • Wpisz wartości map bitowych:
  • Kolor: 400
  • Skala szarości: 600
  • Monochromatyczne: 1200

Zakładka Ustawienia drukarskie

Odznacz wszystkie opcje w „Znaczniki drukarskie”.

Jeśli w polu projektu uwzględniasz już spady (projektujesz w formacie brutto), odznacz opcję margines na spad.

Jeśli projektujesz spady poza obszarem roboczym, pozostaw tę opcję włączoną i wpisz parametr 2 mm.

Zakładka Zabezpieczenia

Nie ustawiaj haseł otwierania ani haseł uprawnień.

Zapisz ustawienia na przyszłość

Gdy wykonasz powyższe punkty konfiguracji, możesz zapisać te ustawienia jako wzorzec. Kolejnym razem po prostu wybierzesz go z listy, zamiast klikać wszystkie opcje od nowa.
 

Aby to zrobić, przejdź do zakładki Ogólne i wybierz ikonkę plusika. Nazwij odpowiednio swój profil, np. „PDF do druku”.